Groepen

Tekenen op school in de groep

Kinderen groeien voor een groot deel op in groepen buiten het gezin: school, kinderopvang, clubs. Het kind ontwikkelt zich daardoor onafhankelijker en vrijer van de ouders, het kan meerdere banden met volwassenen aangaan, het is mondiger en zelfstandiger. Veel jonge kinderen weten al zeer goed wat ze willen en kunnen daarvoor opkomen, sommigen hebben ze weinig oog voor het groepsgebeuren, zijn ongeduldig, haantje de voorste of weinig hulpvaardig.

Hoe kan ik mijn eigenheid behouden en met respect en in vertrouwen met elkaar omgaan?

Niet ieder kind is zo mondig, anderen hebben moeite om zich te laten gelden. Voor beiden groepen kinderen geldt, dat in groepen buiten de natuurlijke verbondenheid van het gezin, het niet altijd gemakkelijk is om zich veilig te voelen. Wanneer een kind daar niet toe in staat is, zal het vrijer, maar eenzamer zijn omdat het moeilijker bij zijn eigenheid kan komen, zich niet werkelijk kan uiten zoals het is. Dit kan leiden tot een negatieve groepssfeer in een klas.

Samenwerking met de leerkracht

Op basisscholen werk ik nauw samen met de leerkrachten. Soms is er een onrustige klas met veel sociaal-emotionele problematiek. In een moeilijke groep met een negatieve groepssfeer, pesterijtjes en onderling wantrouwen wordt er vaak onder niveau gepresteerd.
Tekenen kan dan ingezet worden om te werken aan een positiever en veilig groepsklimaat, waarin zelfreflectie, zelfverantwoordelijkheid en zelfsturing wordt gestimuleerd.

Samenwerking tussen de kinderen

Tekenen is het middel bij uitstek om de samenwerking tussen kinderen te bevorderen. De tekenopdrachten zullen zo gesteld worden dat de kinderen twee aan twee of in kleine groepjes werken, zodat tekenen een ontmoeten op papier wordt. Dit zal het onderlinge vertrouwen in elkaar vergroten. Tijdens het tekenen in de verschillende lessen zullen steeds aan de volgende drie aspecten aandacht worden gegeven:
♦ ruimte voor de eigen vrijheid / eigen inbreng
♦ het respect voor anderen / rekening houden met anderen
♦ het groepsgevoel

De Groepsdynamiek

Sociaal gedrag is iets wat we van nature hebben, maar wat geoefend moet worden en waar een juist klimaat voor geschapen kan worden en dan heel aanstekelijk kan zijn. Dit kan b.v. tijdens het tekenen in groepen door middel van diverse speelse tekenopdrachten. Spiegelen, werken met stromingsbeelden, relatietekenen kunnen hiervoor worden ingezet. Elkaar helpen, luisteren, wachten, rekening houden met elkaar kan zo worden geoefend. Zo ervaren leerlingen om elkaar te inspireren aan te vullen en gebruik te maken van elkaars kwaliteiten.