Individueel

Tekentherapie als effectief middel

Ieder kind wil gehoord, gezien, begrepen en aangeraakt worden. Soms schiet dat tekort of is de balans tussen denken, voelen en handelen verstoord en kan een kind niet meer leren en groeien. Tekentherapie is dan een mooi en effectief middel om in te zetten. Tijdens het tekenen komen onbewuste delen via de tekentaal naar boven. In korte gesprekjes wordt er samen met het kind stilgestaan bij zijn werk en lezen we de tekening. Zo kan het via de tekening bewust worden van zichzelf en van zijn eigen behoeften en emoties. Door te kijken naar de tekening en bespreekbaar te maken wat er van binnen leeft, is het kind zelfhelend bezig en komt er weer ruimte voor het leven van alledag.

De kracht van het kind als uitgangspunt

De kracht van het kind wordt ingezet om zijn zwakke kant te ondersteunen. Zo kunnen tijdens het tekenen negatieve ervaringen verwerkt en omgezet worden in iets positiefs. Alle emoties mogen er zijn en krijgen aandacht, het zelfvertrouwen kan al tekenend worden versterkt. Soms wordt er gescheurd en gekrast, soms wordt er samen getekend. Het hoeft niet altijd mooi te zijn. Soms wordt er een tekentechniek aangeleerd of naar voorbeeld van een kunstenaar gewerkt.