Tekentherapie in eigen praktijk

Tekentaal

Wanneer het evenwicht tussen denken, voelen en handelen is verstoord. Komt vaak de aandacht voor de fantasie, het gevoelsleven en de eigen bagage van kinderen te weinig aan bod.
Tekentherapie is dan een heel mooi middel voor een kind om weer in balans te komen, want tekentaal is de non-verbale oorspronkelijke taal van ieder kind.

Elke tekening werkt als een spiegel, waarin via de tekentaal het verhaal van het kind te lezen is.
Samen met het kind wordt de tekening besproken en al pratende over en kijkende naar zijn werk ontdekt het kind waar het mee bezig is, of waar het probleem zit. Het kind leert hierdoor ‘naar binnen te luisteren’. Dat kan confronterend zijn, maar ook nieuwe inzichten geven.
Nieuwe inzichten zijn direct toepasbaar.

Werkwijze

We doen tekenspelletjes, ik leer nieuwe tekenvaardigheden aan; ik geef zowel gerichte als vrije tekenopdrachten. Het hele lichaam wordt betrokken bij het werk, we voelen de tekening na. We tekenen zowel met links als met rechts voor betere hersencoördinatie. We tekenen op de grond en in de lucht, op muziek en in stilte samen op een blad.
Door ook de positieve kanten uit de tekening te halen en te benoemen, wordt het zelfhelend vermogen aangesproken, kinderen komen weer evenwichtiger en krachtiger in het leven te staan.

Na een aanmelding is er een kennismakingsgesprek, dit kan soms telefonisch zijn. Tijdens het gesprek formuleer ik samen met de ouder(s) de hulpvraag. Dan volgt een eerste kennismaking op papier, vaak zijn de ouder(s) daarbij aanwezig. Tijdens de sessies die volgen wordt ook de hulpvraag van het kind duidelijk. Deze wordt naast die van de ouders gezet, zodat ik een stappenplan kan maken. Daarop stem ik de tekenopdrachten af.

Verslaggeving

Na een vijftal keer te hebben gewerkt breng ik verslag uit aan de ouders. Zij krijgen daardoor een beter inzicht in hun kind. Ik ondersteun en adviseer hen indien nodig met een andere aanpak. In samenspraak met de ouders wordt het traject beëindigt, met nog enkele sessies verlengd of kan er worden doorverwezen naar andere vormen van ondersteuning en zorg.